Yotsu-Ashi

semaine précédente

Février – Mois 2 – Semaine 2

MUDANSHA

ThèmePageProgramme Ceinture Orange
Hara-Otoshi81Ashi-Kubi-Dori
Yoko-Otoshi81Ude-Hiki-Komi
Seoi-OtoshiNi-Ude & Ippon-Ude
Seoi-Otoshi Ude te Ashi Hiki-Komi
ThèmePageProgramme Ceinture Violette
Kami-Tate-Otoshi
Kami-Yoko-Maki-Otoshi
Kami-Sumi-Maki-Otoshi
57
59
60
Hara-Otoshi
Ashi-Nage
Chu-gae-ri
Yoko57
58
58
Yoko-Tobi-Guruma
Kaeshi
Kaeshi
ThèmePageProgramme Ceinture Noire
Yoko53Yoko-Otoshi-Eri-Jime
Kakato-Geri50Uke-Uchi-Ashi
Kin-Geri 50 Osae-Komi-Ashi

YUDANSHA

SourceDémonstration

KODANSHA

SourceDémonstration

semaine suivante