Ashi-Waza – Ushiro-UkemiMUDANSHA

ThèmePageProgramme Ceinture Orange
Antachi87-88Go-Hon-Antachi
UshiroMorote-Ashi-Gari & Oshi-Hiza
Sutemi86Soto-Kani-Basami

ThèmePageProgramme Ceinture Violette
SutemiKo-Uchi-Otoshi
Gari65Ko-Uchi-Gari
SutemiO-Uchi-Otoshi
Gari67O-Uchi-Gari

ThèmePageProgramme Ceinture Noire
SutemiMorote-Guruma

YUDANSHA

SourceDémonstration
Senpai Jason FOSSATIUchi-Ne-Ashi-Garami

KODANSHA

SourceDémonstration
Senpai Léonard THIRVAUDYSoto-Ne-Ashi-Garami

semaine suivante

06.46.71.83.43